İsg PolitikasıİSG POLİTİKAMIZ

Görevimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile, yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkıyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde insan sağlığını ve güvenliğini koruyan tedbirleri almak ,sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Esas olarak çevreye ve insana saygıdır. Bu politikayı:
* Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, ISO 14001 kalite sistemine uygun olarak sürekli iyileştirmek,
* Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek,
* Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,
* Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,
* Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “Windoline Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak,
* Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,
* Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak,
* Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak,
* Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,
*Windoline üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen ISO 14001 çevre yönetim sistemimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen, kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen Windoline çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.